internet cookies 834x440

Iedere site die we bezoeken wil een cookie plaatsen. De ene site vraagt om toestemming, de andere niet en geeft (alleen) een waarschuwing. Bij weer een andere kunnen we kiezen tussen diverse soorten cookies. Wat is toch het probleem met cookies?


Zij vormen een probleem op het gebied van de privacy en de transparantie is ver te zoeken. Naast het nut worden zij ingezet om veel persoonlijke informatie over ons op te slaan en te gebruiken.
Wat wordt er verzameld? Wat gebeurt ermee? Waar blijven de gegevens? Wie volgt ons, met welk doel? Verder ontstaat er de nodige angst in het toestaan van en een afkeer van cookies bij de gebruiker die uiteindelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Welke oorzaken zijn hiervoor te noemen? Veel onduidelijkheid door weinig kennis en geen éénduidigheid in de omgang met zoveel verschillende cookies. En ook veel last van ‘ongewenste’ reclames op de webpagina’s.

In deze presentatie hopen we u een beetje inzicht te geven in de wereld van de cookies. Door de vragen die tijdens het Veilig Internet thema werden gesteld, hebben wij gemeend dit onderwerp als vervolg daarop, wat uitgebreider te belichten.

U kunt zich niet meer aanmelden.