Het CTL: CoördinatieTeam Locaties

Deel dit artikel

,

De vorige keer heeft het Coördinatieteam zich aan u voorgesteld en aangegeven wie de leden van dit team zijn. Dit keer willen we u iets meer vertellen over een deel van de werkzaamheden van dit team. Die werkzaamheden zijn nogal veelzijdig, vandaar dat we slechts een deel aantippen en toelichten. Een ander deel zal misschien onbesproken blijven.
Eén van de belangrijkste werkzaamheden is het aansturen van het ACL. Het ACL (Agenda Commissie Locaties) bestaat uit een groep vrijwilligers, schrijvers, die de presentaties, zoals u die maandelijks op de locaties kunt volgen, maakt. Dus zij diepen een onderwerp, dat gezamenlijk gekozen wordt, uit en maken er de welbekende syllabus (handout) van en de PowerPoint presentatie. (Tip: heeft u een idee over een onderwerp “ik wilde dat ze eens ‘dit onderwerp' uitdiepten”, meld het ons (mailadres: ))
Heeft u interesse om dit team te versterken? Daar maken wij graag gebruik van. Meld u aan via ditzelfde mailadres.

Verder coördineert het team de locaties. Als er op een locatie ondersteuning nodig is op het gebied van materialen, gang van zaken, ed. proberen wij te ondersteunen.

Daartoe hebben we ook het locatiebezoek weer opgepakt. Door Corona en een tijdelijke bezettingscrisis was het in het slop geraakt en omdat in de tussentijd de samenstelling van het CTL helemaal is vernieuwd, beginnen we weer met een schone lei. We reizen dus in de komende tijd door het hele land en proberen zo het contact met de locaties te herstellen op te pakken of te intensiveren. Dat doen we telkens met een of meerdere personen uit het team.

Verder wordt door het CTL op de website de agenda van de locaties bijgehouden: welke inlopen zijn waar, op welke locatie en welke presentaties worden er waar en wanneer gehouden. Natuurlijk is het de bedoeling dat op alle locaties dezelfde presentatie in dezelfde maand worden gehouden, maar het kan gebeuren dat door verschillende omstandigheden eens van presentatie wordt gewisseld, dat een presentatie vervalt en ook gebeurt het dat in een gemeente helemaal van locatie wordt gewisseld of zelfs dat de locatie naar ander gemeente verhuist

De thema’s worden ook digitaal aangeboden, dus wordt er gewerkt aan een mogelijkheid om dat op de website nog duidelijker aan te geven. Ook dat moet dan weer gecoördineerd en uitgevoerd worden.

U ziet: er is werk genoeg! Dat moet u er echt niet van weerhouden om ons te benaderen indien u een vraag of een wens op ons gebied heeft. Benader ons gerust. Als het toch niet tot ons terrein hoort, verwijzen we u door naar de juiste plek.

Het CTL

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!seniorenacademie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden