Geachte volger van de vraagbaak

Betreffende vragen zijn opgenomen op onze website onder https://seniorenacademie.hcc.nl/vragen/vragen-gesteld-in-afgelopen-maand.html

Hoe u deze kunt raadplegen staat in de  handleiding raadpleger.

Met vriendelijke groet

Coordinator HCC vraagbaak