Vraag:

In boeken, e-mails en handleidingen, staan bij foto's en tekeningen soms pijlen om naar een trefwoord of aandachtspunt te verwijzen, soms rode cirkels om te verwijzen naar een specifiek onderdeel in de tekst en soms ook cijfers/letters op een (bij voorbeeld) rode cirkel op de foto of de tekening.
Kunt u mij adviseren hoe ik kan beschikken over die functies. Bestaat daarvoor een afzonderlijk programma of zit het verborgen binnen Catalina?
Daar ik ook verslagen schrijf voor een vereniging, zou het dienstbaar zijn om op die wijze verwijzingen te kunnen maken.

Antwoord:

Je kunt met Voorvertoning een groot aantal van je gewenste bewerkingen uitvoeren. Als deze te weinig zijn, dan zou je nog met Keynote een aantal zaken kunnen uitvoeren en vervolgens bijvoorbeeld als plaatje kunnen exporteren.