Vraag:

Ik wil een in PS 15 gemaakt videofilmpje als bijlage per email versturen maar dan krijg ik een mededeling dat het filmpje maximaal 33 MB groot mag zijn en hij is 65.5 MB.
Geadviseerd wordt om het filmpje te versturen middels One Drive. Deze heb ik standaard op mijn PC desktop met Windows 10 in de Verkenner staan.
Mijn vraag is hoe dat versturen met One Drive gaat, kan ik daar ergens een handleiding voor vinden ?

Antwoord:

Bestanden delen via Onedrive:
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-bestanden-delen-en-bewerken-via-onedrive