images/fade/50plusbedankt.jpg

Jan de Lange

De oud-militair Jan de Lange heeft zijn laatste strijd niet kunnen winnen. Op 24 juli 2017 overleed hij te Dronten.

In 2012 meldde hij zich aan bij de SeniorenAcademie, die toen haar vraagbaakomgeving nieuw leven wilde inblazen.

Jan heeft er enthousiast aan meegewerkt om deze te optimaliseren.

Hij was voortdurend doende om de HCC-vraagbaak te coördineren en op een hoger niveau te brengen.

Later kwam daar het bestuurslidmaatschap bij van de SeniorenAcademie en was hij contactpersoon voor de samenwerking met de scholengemeenschappen en LACOTA.

Jan was ook altijd actief op beurzen, waar onze (aspirant)leden enthousiast waren over zijn uitleg en kennis.

Bijeenkomsten woonde hij graag bij en zijn kennis van Android gebruikte hij in een aangenaam spel met de Apple-deskundigen.

Als mens was Jan een bescheiden persoon, een rustige en vriendelijke man met veel parate kennis van alles wat je met een laptop en tablet kan doen. Wij missen hem nu al.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 28 juli a.s. om 14.00 uur in Crematorium Ölandhorst, Oostranddreef 1 te Lelystad.

Correspondentieadres van de familie: Schouwstraat 21, 8251 EJ Dronten.

Rust in vrede, Jan

Bestuur HCC!SeniorenAcademie.