BARNEVELD Meer ouderen hebben toegang tot internet en zij gebruiken het intensiever. Daarbij stuiten ze regelmatig op problemen. Harry Kronenberg uit Barneveld begeleidt namens de Hobby Computer Club computergebruikers bij hun tocht over de digitale snelweg.

Onder senioren is de laatste jaren het gebruik van computers fors toegenomen. Vorig jaar beschikte 60 procent van de 75-plussers thuis over internet, blijkt uit de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook is de afgelopen drie jaar onder 65- tot 75-jarigen het bezit van een tablet en smartphone ruim verdubbeld.

Zelf kocht Kronenberg 25 jaar geleden zijn eerste computer. Als techneut - hij werkte bij een bedrijf dat industriële elektromotoren verkocht - bouwde hij al snel een eigen pc. Vanaf dat moment groeide zijn belangstelling voor de digitale wereld en na zijn pensionering besloot hij anderen te helpen bij het veilig en verantwoord gebruik van computers en tablets.

 

INLOOP Kronenberg ziet een toenemende belangstelling voor zijn activiteiten. „Als lid van de HCC, de Hobby Computer Club, organiseerde ik al informatieve bijeenkomsten in andere plaatsen, maar tot enkele jaren geleden waren er in Barneveld en Voorthuizen op dit vlak nog geen initiatieven, terwijl er wel behoefte was aan begeleiding van oudere computergebruikers.", vertelt hij. „Daarom organiseer ik sinds begin 2015 de inloop Digitale Hulp om te assisteren bij het oplossen van computerproblemen." Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bezoekers vragen stellen over het gebruik van computers of de problemen die ze daarbij ondervinden. „Reparaties voeren we niet uit, daarvoor moet de gebruiker toch echt naar een reparateur", zegt Kronenberg.

FOTOBOEKEN Naast die periodieke bijeenkomsten organiseert de HCC!SeniorenAcademie op elke eerste donderdagmiddag van de maand een demonstratie of presentatie over een aan computers gerelateerd onderwerp. Zo was er vorig jaar november een demonstratie van het digitaliseren van dia's en negatieven van foto's. „Door toeval beschikten we over vier scanners zodat de deelnemers zelf aan de slag konden. Een andere keer lieten we zien hoe je digitale fotoboeken kunt maken. Dat is onder veel gebruikers een populaire toepassing van de computer."

Hoewel het gebruik van computers, smartphones en tablets de afgelopen jaren een ongekende groei heeft doorgemaakt, telt Nederland nog altijd 1,2 miljoen mensen die er geen raad mee weten. Kronenberg vindt daarom dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat die groep buiten de boot valt. Tegelijk ziet hij dat de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van veel websites van de overheid en van het bedrijfsleven nog te wensen overlaat.

DIGID Nu de Nederlandse samenleving verder digitaliseert stuiten met name senioren op problemen. Kronenberg noemt als voorbeeld het voornemen van de overheid om de komende jaren alle communicatie met de burgers digitaal te laten verlopen. „Bekend is het verdwijnen van de bekende blauwe envelop en het gebruik van een DigiD, de digitale identiteit die toegang biedt tot berichtgeving van de overheid. Vrijwilligers van de Senioren Academie, een van interessegroepen van de HCC, willen ouderen met gerichte informatie en trainingen helpen bij startersproblemen. Ook degenen die al enigszins vertrouwd zijn met hun computer en het internet krijgen hulp om hun kennis uit te breiden."

Om mensen op weg te helpen vroeg de bibliotheek Barneveld aan Kronenberg de cursus DigiD te verzorgen. Gedurende vier avonden krijgen de deelnemers hulp bij het aanvragen en activeren van hun DigiD en worden ze vertrouwd gemaakt met de verschillende websites van de digitale overheid. Zwaartepunt ligt op de sites van de Gemeente Barneveld, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Verder is er aandacht voor digitale veiligheid. „Deelnemers moeten wel over enige basisvaardigheden beschikken", benadrukt Kronenberg. „Omgaan met een muis en een toetsenbord is wel het minste."

HOOFDBREKENS Fouten met de gebruikersnaam en het wachtwoord voeren de boventoon als het gaat om de knelpunten waarmee pc-gebruikers worstelen, heeft Kronenberg vastgesteld. Opmerkelijk vindt hij ook dat de problemen met computers zelden aan de hardware liggen. „Ik schat dat 80 procent van de problemen van gebruikers wordt veroorzaakt door onjuiste instellingen of verkeerd geïnstalleerde software."

Ook printers blijken nogal eens voor hoofdbrekens te zorgen. Als voorbeeld noemt Kronenberg het moment waarop een bekende fabrikant iets aan de software van zijn printers wijzigde, waardoor er alleen originele cartridges gebruikt konden worden. Nogal wat gebruikers bestelden via internet een nieuwe vulling bij een andere leverancier en konden toen niet meer afdrukken. Gelukkig is de printerfabrikant teruggekeerd op zijn schreden, maar veel mensen kwamen toch in de problemen. Dan is het plezierig als je kunt helpen."

HCC SENIOREN ACADEMIE Wie geen mogelijkheid heeft om naar een van de bijeenkomsten te gaan, kan als lid van de HCC terecht bij de digitale helpdesk en informatie halen uit bijvoorbeeld het kwartaalblad COMPUlinks, een uitgave van de gebruikersgroep HCC!SeniorenAcademie, en de maandelijkse nieuwsbrief. Aanmelden kan op seniorenacademie.hcc.nl, onder locatie Barneveld