Vandaag, 24 februari 2017 ontvingen wij van het hoofdbestuur van HCC het volgende bericht:

Groepering van de maand

Wij waarderen uiteraard alle actieve vrijwilligers. Het benoemen tot Lid of Groepering van de maand is een mooi middel om landelijk eens extra waardering te tonen.
Tot nu toe zijn alleen actieve en vernieuwing brengende leden benoemd tot lid van de maand. Deze maand gaan we voor het eerst een groepering in het zonnetje zetten.

We verliezen nog steeds leden maar je ziet bij een aantal Interessegroepen dat het verlies steeds kleiner wordt of zelfs omgebogen wordt naar ledenwinst.
Deze maand willen we een groepering die stap voor stap werkt aan de toekomst van de HCC een ereplek geven. De SeniorenAcademie lukt het om het aantal locaties waar ze bijeenkomsten houden en presentaties geven steeds verder uit te breiden over het gehele land. Daarnaast weten ze hun doelgroep - de 50 plussers - goed aan te spreken en daarbij goed in te spelen op de vragen en interesses van hun leden. En zonder te vervallen in een kinderlijk toontje.

 

Hoewel er uiteraard ook bij deze groepering leden opzeggen is het de Senioren Academie gelukt om in de stille januarimaand er netto 25 leden bij te krijgen. Dat is heel knap. Ze kwamen wel langslopen maar nog steeds moet je ze dan wel lid weten te maken!

Zo'n grote organisatie kan nooit alleen op een of twee mensen draaien.
Aan de top kan wel goed aangestuurd worden en we weten dat dat bij de Senioren Academie ook uitstekend gebeurt. Maar zoveel locaties en zoveel bijeenkomsten kunnen alleen maar goed georganiseerd worden als een groot team de handen uit de mouwen steekt.
Het Hoofdbestuur wil aan dat team van zo'n 150 vrijwilligers grote waardering uitspreken en de SeniorenAcademie benoemen tot groepering van de maand.

Omdat dit de eerste keer is dat er een groepering van de maand benoemd wordt, gaat het Hoofdbestuur in overleg nader bekijken hoe we vorm kunnen geven aan deze benoeming!

Namens het Hoofdbestuur
Hans van Kleef - Voorzitter