Afdrukken

Hulpbehoevende ouderen zijn vaak niet goed voorbereid op noodsituaties. Wat te doen als ze vallen of er breekt brand uit? In Etten-Leur is sinds augustus bij vijftig senioren proefgedraaid met een oplossing voor dit probleem: een combinatie van mantelzorg, slimme technologie en alarmering.
De proef lijkt geslaagd: senioren voelen zich veiliger en ook hun omgeving is gerustgesteld. De componenten van het systeem werden nog niet eerder op deze manier gecombineerd, aldus het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn (NIGW). De woning van de proefpersonen is uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren: rookmelders , raam- en deurcontacten tegen inbraak, bewegingssensoren en een paniekknop.

Noodgevallen
Die zorgen er bij noodgevallen voor dat eerst de mantelzorger wordt gealarmeerd, maar daarna ook de alarmcentrale en de hulpdiensten. De Brabantse veiligheidsregio's schreven in 2015 samen een prijsvraag uit voor een praktische oplossing voor de zelfredzaamheid bij senioren.

Die werd gewonnen door de samenwerking van het NIGW, alarmcentrale Welzijnservices en Altijd Thuis (sensortechnologie). Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) heeft 100.000 euro gestoken in de ontwikkeling van het systeem, vertelt directeur Nico van Mourik. NIGW gaat dat nu zo breed mogelijk in de markt zetten, misschien zelfs in China.

Internet
Er komt een abonnement, van twintig euro met alarmcentrale en tien euro zonder. Ook wordt met verzekeraars over vergoeding gesproken en is er contact met een internetaanbieder voor de benodigde aansluiting.
De proef is gestart met een diepgaand intakegesprek. ,,Dan kan doelgerichter hulp worden verleent. Opvalt is dat veel ouderen zich niet meer zo bewust zijn van hun beperkingen.''