WAT IS EEN VEILIG WACHTWOORD?

 1. Een veilig wachtwoord heeft minstens acht tekens.
 2. Het bevat tenminste één letter, één cijfer en één leesteken.
 3. Het is niet hetzelfde als de loginnaam.
 4. Er komen geen bestaande woorden of namen in voor, geen geboortedata, en geen reeksen zoals 12345678.
 5. Het wachtwoord wordt minstens één keer per jaar veranderd.

HOE BEDENK IK EEN VEILIG WACHTWOORD?

 1. Neem een naam, titel of woordencombinatie van minstens acht tekens.
 2. Het mag niet gemakkelijk te raden zijn: dus niet je eigen naam.
 3. Vervang iedere a door @
  Vervang iedere s door 5 (getal) 
  Vervang iedere spatie door +
  Vervang iedere o door 0 (getal)
  Vervang iedere i door 1 (getal)
  Voorbeeld: Batman Returns wordt B@tm@n+Return5
  Voorbeeld: Green Lizzard wordt Green+L1zz@rd
 4. Controleer de kracht van het wachtwoord op: Test je wachtwoord


Informatie overgenomen van: http://www.webwijzer.nl