Toegang tot digitale apparaten is geen luxe, maar een basisbehoefte. Het betekent toegang tot school, werk en contacten. En ook kansen op ontwikkeling, verbinding en zelfstandigheid. De Alliantie Digitaal Samenleven bundelde verhalen van mensen daarover in het boekje ‘De digitale drempels van inclusie’. Over wat digitale inclusie en dus ook digitale uitsluiting met een mens kan doen.

Digitale ongelijkheid

Het uitbreken van corona maakt de digitale ongelijkheid in onze samenleving pijnlijk zichtbaar. Met het initiatief ‘Allemaal Digitaal’ van De Alliantie Digitaal Samenleven en NLdigital zamelen overheid, maatschappelijke organisaties en ICT-sector gebruikte laptops en tablets in. Ze knappen ze op en verdelen ze over de mensen die ze het hardst nodig hebben. Op 1 oktober 2020 stond de teller op 7.000 ingezamelde laptops en tablets. De Rijksoverheid schonk aanvullend 15.000 laptops aan schoolgaande kinderen. Daarnaast hielp de DigiHulplijn mensen met allerlei digivragen.