Bijna 900.000 Nederlanders van twaalf jaar en ouder hebben in 2018 nooit internet gebruikt. Dat komt neer op 6 procent van de bevolking.

Vooral mensen van 75 jaar en ouder zijn niet online, hoewel ook die groep kleiner wordt, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
In 2012 zei nog 66 procent van de 75-plussers nooit op internet te hebben gezeten. In 2018 gold dat nog voor 32 procent, ongeveer 886.000 mensen, aldus het CBS. 
Afgelopen jaar was 86 procent van de Nederlanders dagelijks online. In 2012 was dat aandeel nog 76 procent.

Meer dan 95 procent van de 12- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden gebruikte in 2018 elke dag internet. Ook 45 procent van de 75-plussers was dagelijks op het web te vinden.

Van degenen die in 2018 geen gebruik maakten van internet, had bijna de helft (46 procent) geen internetverbinding. De rest heeft wel toegang tot het web, maar maakt daar geen gebruik van.

De meest genoemde redenen om niet te internetten, zijn een gebrek aan interesse, het nut er niet van inzien of een gebrek aan kennis of vaardigheden.

Een kleine groep (15 procent) is bezorgd over de veiligheid en privacy op internet of vindt de benodigde apparatuur te duur.

Bron: nu.nl