Microsoft heeft besloten om voor de Edge browser niet langer gebruik te blijven maken van EdgeHTML, maar over te stappen naar het open source Chromium. Net zoals dit het geval is bij Google Chrome.

Sinds de introductie van de Edge-browser in 2015, is het Microsoft nog niet gelukt om een groter marktaandeel te krijgen. Op dit moment is het aandeel van Internet Explorer nog steeds groter dan die van Edge.

Vandaar dat Microsoft besloten heeft het roer flink om te gooien. Door gebruik te maken van Chromium krijgen webbouwers het een stuk makkelijker en hebben consumenten baat bij een stabielere browser.

Daarnaast zijn er voor Chrome duizenden extensies beschikbaar, waar Microsoft een dankbaar gebruik van kan maken.

Moet u iets doen om gebruik te kunnen maken van de hernieuwde Edge? Nee, zodra deze beschikbaar is, komt die automatisch naar u toe.
Naar verwachting komt deze nieuwe versie ook beschikbaar voor de Mac.