images/fade/oktober2020.jpg

Vraag:

Hccnet webmail valt na 10 minuten uit. Gelukkig is er wel opslag in de map Concepten.
Kan de wachtperiode langer worden ingesteld? En een waarschuwing worden gegeven?

Antwoord:

We hebben de tijd dat u automatisch wordt uitgelogd uit HCC!net web-mail inmiddels verhoogd naar 3 uur.
Het implementeren van een waarschuwing voordat dit wordt gedaan betreft maatwerk en zit niet in het standaard pakket van het mailprogramma voor HCC!net webmail. 
Zoals eerder is aangegeven in het antwoord op uw andere vraag is dit afhankelijk van de hoeveelheid klachten die wij hierover ontvangen en de kosten die de wijziging met zich meebrengt.
Uiteraard blijven we ons best doen om iedereen tevreden te kunnen stellen ondanks dat dit niet altijd lukt.
We houden de terugkoppeling over de web-mail omgeving in ieder geval nauwlettend in de gaten en mochten er toch nog grote wijzigingen kunnen worden gemaakt dan zullen we alle HCC-net gebruikers hiervan op de hoogte stellen.